Privacy

Privacyverklaring Minigolfclub DUNO

Dit is de privacyverklaring van Minigolfclub Duno gevestigd te Eekhoornstraat 7, 6865 WB Doorwerth, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 40121434, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Klik op Privacyverklaring AVG – MGV DUNO